Xenobiotic

Xenobiotic là một chất hóa học được tìm thấy trong một sinh vật không được sản xuất tự nhiên hoặc dự kiến có mặt trong cơ thể. Nó cũng có thể bao gồm các chất có mặt ở nồng độ cao hơn nhiều so với bình thường.Các hợp chất tự nhiên cũng có thể trở thành xenobiotics nếu chúng được hấp thụ bởi một sinh vật khác, chẳng hạn như sự hấp thu các hormon tự nhiên của con người do cá tìm thấy ở hạ lưu của các nhà máy xử lý nước thải, hoặc bảo vệ hóa học do một số sinh vật bảo vệ chống lại kẻ thù săn mồi.[1]Tuy nhiên, thuật ngữ xenobiotics thường được sử dụng trong bối cảnh các chất gây ô nhiễm như dioxin và polychlorinated biphenyl và tác động của chúng lên sinh vật, bởi vì xenobiotics được hiểu là các chất ngoại lai cho toàn bộ hệ sinh học, tức là các chất nhân tạo. bản chất trước khi tổng hợp của họ bằng con người. Thuật ngữ xenobiotic có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp ξένος (xenos) = người nước ngoài, người lạ và βίος (bios, vios) = cuộc sống, cộng với hậu tố Hy Lạp cho tính từ -τικός, -ή, -ό (tic).Xenobiotics có thể được nhóm thành chất gây ung thư, thuốc, chất gây ô nhiễm môi trường, phụ gia thực phẩm, hydrocacbon và thuốc trừ sâu.

Liên quan