Xanh_Methylene

Không tìm thấy kết quả Xanh_Methylene

Bài viết tương tự

English version Xanh_Methylene


Xanh_Methylene

Công thức hóa học C16H18ClN3S
ECHA InfoCard 100.000.469
ChEBI
Khối lượng phân tử 319.85 g/mol
Đồng nghĩa CI 52015
Danh mục cho thai kỳ
 • AU: D
 • US: X (Chống chỉ định) [3]
  Mẫu 3D (Jmol)
  AHFS/Drugs.com Chuyên khảo
  PubChem CID
  Mã ATC code
  • none
  ChemSpider
  ChEMBL
  KEGG
  Tên thương mại Urelene blue, Provayblue, Proveblue, other[1][2]
  Dược đồ sử dụng by mouth, IV
  Số đăng ký CAS
  Tình trạng pháp lý
  • US: Medication Rx-only[3]
  • Nói chung: ℞ (Thuốc kê đơn)