X86

Thuật ngữ x86 dùng để chỉ tới kiến trúc tập lệnh của dòng vi xử lý 8086 của Intel. 8086 được Intel đưa ra năm 1978.Intel xem dòng phát triển 8086 là IA-32. Kiến trúc x86 này rất phổ biến cho các thế hệ máy tính cá nhân đang hiện hữu trong nhiều gia đình. Kiến trúc x86 gần như chiếm toàn bộ thị phần máy tính cá nhân,máy workstation và cả server thậm chí siêu máy tính. Vì tính phổ biến của nó và hỗ trợ tài liệu rất tốt từ Intel nên x86 được rất nhiều lập trình phần mềm viết chương trình chạy trên nó. Phần mềm được viết cho x86 bao gồm các nền OS: MS DOS, Window, Linux,BSD và các biến thể Unix.Kiến trúc x86 không phổ biến hoặc phù hợp lắm với hệ thống nhúng. Nếu kiến trúc x86 được Intel gọi là IA-32 thì Intel còn có thế hệ không cùng kiến trúc là IA-64 hay Itanium. Itanium có sự tiến bộ hơn so với x86 với thiết kế ban đầu là 64 bit. Ngoài Intel sản xuất chip kiến trúc x86 còn có: AMD, VIA