Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là quá trình loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi nước thải như nước thải hộ gia đình, thương mại và cơ quan. Nó bao gồm các quá trình vật lý, hóa học, và sinh học để loại bỏ các chất ô nhiễm và sản xuất nước thải được xử lý an toàn với môi trường. Một sản phẩm của xử lý nước thải thường là một chất thải bán rắn hoặc bùn, mà cần phải xử lý hơn nữa trước khi được thải ra hoặc được áp dụng đất. (thường là phân bón cho nông nghiệp).Đối với hầu hết các thành phố, các hệ thống thoát nước cũng sẽ mang theo một tỷ lệ nước thải công nghiệp tới các nhà máy xử lý nước thải mà thường đã nhận được tiền xử lý tại các nhà máy để giảm tải ô nhiễm. Nếu hệ thống thoát nước là một hệ thống thoát nước kết hợp thì nó cũng sẽ mang theo dòng chảy đô thị (nước mưa) đến nhà máy xử lý nước thải.Hiện nay với việc sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tái sử dụng nước thải thành nước uống, mặc dù vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi.[1].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Xử lý nước thải http://www.huber.de/products/sedimentation-tanks.h... http://ironwood.cpe.uchicago.edu/CPE_Workshop/pape... http://www.epa.gov/npdes/pubs/primer.pdf http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chiec-mu... http://ia700404.us.archive.org/35/items/cu31924003... http://www.earthmagazine.org/article/drinking-toil... http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/leeds/cooper.pdf http://www.lut.ac.uk/well/resources/technical-brie... http://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucessjb/Hamlin%201... http://www.baodatviet.vn/quoc-phong/10-cong-trinh-...