Xả rác

Rác thải bao gồm những chất thải mà đã được xử lý không đúng cách, ở tại một vị trí không phù hợp và không được sự cho phép. Chữ “litter” cũng có thể được sử dụng như một động từ trong tiếng Anh. “To litter” có nghĩa là “xả rác”, thả và bỏ đi đồ vật, thường là đồ nhân tạo, chẳng hạn như những lon nhôm, hộp các tông hoặc những chai nhựa trên mặt đất và để chúng ở đó luôn, cho người khác dọn thay vì tự mình bỏ đúng nơi đúng chỗ.Các loại rác lớn và nguy hiểm như lốp xe, các thiết bị điện, điện tử, pin và các thùng chứa công nghiệp lớn đôi khi được bỏ tại các địa điểm biệt lập, chẳng hạn như ở những khu rừng quốc gia và những khu đất công cộng khác.Điều này là tác động của con người đối với môi trường và vẫn còn là một vấn đề môi trường nghiêm trọng ở nhiều nước. Rác thải có thể tồn tại lâu dài trong môi trường trước khi phân hủy và bị đưa đến những nơi xa xôi, vào các đại dương trên thế giới. Rác thải có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.Đầu lọc thuốc lá là vật bị vất đi nhiều nhất trên thế giới, với số lượng khoảng 4,5 nghìn tỷ hàng năm.[1] Ước tính thời gian cần thiết để những đầu lọc này phân hủy hoàn toàn là khác nhau và có thể dao động từ năm năm cho đến bốn trăm năm.[2][3]

Liên quan