Xã của Pháp

(gồm vùng hải ngoại)(gồm tỉnh hải ngoại)Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mớiXã liên kết
Quận nội thịCộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton hay thị xã (tiếng Pháp: commune) là phân cấp hành chính thấp nhất[1] tại Cộng hòa Pháp. Một xã của Pháp có thể là một thành phố trên 2 triệu dân như Paris (khi đó từ commune nên dịch là thị xã hay xã thành thị), một thị trấn vài ngàn người, hay một làng nhỏ vài chục người.Năm 1837, xã tại Pháp được trao tư cách "pháp nhân" (personne morale) và chính vì lý do này mà việc sáp nhập các xã lại với nhau rất khó khăn, khiến cho nhiều thành phố của Pháp có diện tích không đổi từ khi thành lập. Ví dụ thành phố Paris chỉ giới hạn trong địa giới của một đơn vị xã và có dân số khoảng trên 2 triệu người trong khi đó vùng đô thị Paris bao gồm (thị) xã Paris và trên 400 xã khác [2] là một trong số các vùng đô thị lớn trên thế giới với trên 10 triệu dân.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Xã của Pháp http://www.britannica.com/EBchecked/topic/215768/F... http://big.chez.com/lpcornu/servstats01.htm http://www.lescommunes.com http://www.lescommunes.com/ http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/donneeschiffrees... http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/compar... http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=n... http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/cog/... http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/zona... http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/in...