Windows_Update
Windows_Update

Windows_Update

Windows Update (viết tắt WU[1]) là một dịch vụ của Microsoft nhằm cung cấp các bản cập nhật cho các thành phần của Windows. Nó có thể được thay thế bằng Microsoft Update, một phiên bản mở rộng của dịch vụ cung cấp cho các phần mềm Microsoft khác, chẳng hạn như Microsoft Office, Windows Live EssentialsMicrosoft Expression Studio. Người dùng Windows Update thường tải các bản cập nhật thông qua Internet, mặc dù Microsoft cũng cung cấp các phương pháp cài đặt offline để cập nhật trên các máy tính không có kết nối Internet cũng như một loạt các phương pháp và chương trình khác cũng tồn tại để cài đặt bản cập nhật.Dịch vụ này cung cấp các loại cập nhật khác nhau, bao gồm các bản cập nhật bảo mật hoặc các bản vá các lỗ hổng bảo mật để chống lại các phần mềm độc hại. Các bản cập nhật khác sửa lỗi không liên quan đến bảo mật hoặc bổ sung thêm các chức năng mới cho các sản phẩm.Microsoft thường tung ra các bản cập nhật bảo mật vào ngày thứ Ba thứ hai của mỗi tháng (Patch Tuesday), nhưng đôi khi họ cũng tung ra các bản cập nhật không thường xuyên bất cứ khi nào có một yêu cầu khẩn cấp nhằm vá những lỗ hổng mới được phát hiện hoặc phổ biến nhắm mục tiêu đến người dùng Windows. Người dùng có thể cấu hình Windows Update để nó tự động cài đặt các bản cập nhật quan trọng/những bản cập nhật được khuyến khích hoặc thông báo cho họ biết mỗi khi có một bản cập nhật mới.Windows Vista và những bản sau này cung cấp một Bảng Điều khiển (Control Panel) để định cấu hình cài đặt cho việc cập nhật và kiểm tra các bản cập nhật. Windows Update Control Panel cũng có chức năng tải các thành phần như Windows Ultimate Extras, phần mềm tùy chọn cho Windows Vista Ultimate Edition. Ngoài ra, đối với các phiên bản trước của Microsoft Windows, người dùng có thể tải xuống và cài bằng tay các bản cập nhật bằng cách truy cập trang Windows Update.

Windows_Update

Mô tả Tìm, tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho Windows và các chương trình khác. Nếu dịch vụ này bị vô hiệu hóa, người dùng máy tính này sẽ không thể sử dụng Windows Update hoặc tính năng cập nhật tự động của nó, và các chương trình sẽ không thể sử dụng API Windows Update Agent (WUA).
Website update.microsoft.com
Tên dịch vụ Windows Update
Phát triển bởi Microsoft Corporation
Thể loại Network service
Đã bao gồm trong Windows 98 trở lên