Windows Server 2012

Windows Server 2012, tên mã là "Windows Server 8",[4] là phiên bản phát hành thứ sáu của Windows Server. Nó là phiên bản Windows 8 dành cho máy chủ và là phiên bản tiếp theo của Windows Server 2008 R2. Hai phiên bản tiền phát hành, một bản xem trước cho nhà phát triển và một phiên bản beta, đã được phát hành trong quá trình phát triển. Phiên bản chính thức được phát hành rộng rãi cho các khách hàng bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2012.[5]Không giống phiên bản trước, Windows Server 2012 không hỗ trợ cho các máy tính nền tảng Itanium,[6] và có bốn phiên bản. Nhiều tính năng đã được thêm hoặc cải thiện so với Windows Server 2008 R2 (nhiều tính năng tập trung vào điện toán đám mây), như phiên bản mới cập nhật của Hyper-V, chức năng quản lý địa chỉ IP, một phiên bản mới của Windows Task Manager, và ReFS, hệ thống tập tin mới. Windows Server 2012 đã nhận được nhiều đánh giá tốt mặc dù có cùng giao diện người dùng Metro gây tranh cãi có trên Windows 8.Phiên bản kế tiếp của Windows Server 2012, có tên là Windows Server 2012 R2, được phát hành cùng với Windows 8.1 vào tháng 10 năm 2013. Một gói dịch vụ, trước đó dự định là bản cập nhật Windows Server 2012 R2 Update, được phát hành vào tháng 4 năm 2014.[7][8]

Windows Server 2012

Loại hạt nhân Hybrid
Phát hành cho nhà sản xuất 1 tháng 8, 2012; 7 năm trước
Website chính thức www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/default.aspx
Sản phẩm sau Windows Server 2012 R2
Sản phẩm trước Windows Server 2008 R2
Phiên bảnmới nhất R2 6.3 (Build 9600) / 17 tháng 10, 2013; 6 năm trước[2]
Nhà phát triển Microsoft
Phương thứccập nhật Windows Update, Windows Server Update Services, SCCM
Nền tảng x64
Giấy phép Commercial proprietary software
Kiểu mã nguồn
Phát hànhrộng rãi 4 tháng 9, 2012; 7 năm trước[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Windows Server 2012 http://www.computerweekly.com/photostory/224016261... http://www.infoworld.com/d/microsoft-windows/windo... http://www.itproportal.com/2011/10/24/how-get-most... http://download.microsoft.com/download/0/4/B/04BD0... http://download.microsoft.com/download/4/D/B/4DB35... http://download.microsoft.com/download/F/3/9/F3912... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn609938(v... http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn609939(v... http://support.microsoft.com/lifecycle/search/defa... http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh80190...