Windows Media Player 12 Windows Media Player

Phát hành tháng 10 năm 2008 Trong Hội nghị phát triển chuyên môn (Professional Developers Conference) là một phần đi kèm trong Windows 7. Không được tải về và sử dụng trong các phiên bản trước.
Windows Media Player 12 hỗ trợ thêm cho H.264 và định dạng video MPEG 4 Part-2, audio AAC và 3GP, định dạng container MP4 và MOV. Microsoft đã công nhận AVCHD là một trong những triển khai phổ biến các chương trình mã hóa H.264, có phần đuôi là m2ts và mts trước khi đăng ký trong hệ thống. Windows Media Player 12 có thể chỉ mục nội dung của tập tin này, trong khi Windows Explorer có khả năng tạo hình thu nhỏ cho mỗi clip.
Giao diện của Windows Media Player 12 được thiết kế lại đáng kể.

Tính năng đã bị hủy

Advanced Tag Editor cho phép người dùng siêu chỉnh sửa các thông tin của tệp.
Khả năng hiển thị lời bài hát tĩnh.
Menu ngữ cảnh Tìm trong thư viện đã loại bỏ. Thay vào đó, nó được tích hợp vào thư viện nhạc trong Windows 7.

Pocket PC / Smartphone

Microsoft đã phát hành những phiên bản khác cho Pocket PC chỉ có Pocket PC / Windows Mobile là vẫn được Microsoft tiếp tục phát triển phiên bản mới.