William Somerset Maugham
William Somerset Maugham

William Somerset Maugham

William Somerset MaughamWilliam Somerset Maugham (pronounced /ˈmɔːm/ mawm-'), (25.1.1874 – 16.12.1965) là nhà văn, kịch tác gia người Anh. Ông là một trong những nhà văn nổi tiếng, được ưa chuộng nhất trong thời đại của mình, và là tác giả được trả tiền nhuận bút cao nhất trong thập niên 1930.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: William Somerset Maugham http://www.maleisie.be/en/literature_william_somer... http://books.google.com/books?id=mYujQf3yjLYC&prin... http://www.iblist.com/author1025.htm http://www.nytimes.com/2010/07/25/books/review/exc... http://www.routledge.com/shopping_cart/products/pr... http://www.selinahastings.com/index.php?option=com... http://www.indiana.edu/~liblilly/lilly/mss/html/ma... http://www.k-state.edu/english/baker/english320/Ma... http://web.archive.org/web/20091027084710/http://w... http://www.beaufortcountylibrary.org/rooms/documen...