Whoniverse: Vũ trụ trong Doctor Who
Whoniverse: Vũ trụ trong Doctor Who

Whoniverse: Vũ trụ trong Doctor Who

Vũ trụ trong Doctor Who là một vũ trụ tưởng tượng được thiết lập trong bộ phim truyền hình Doctor Who,[1] cùng phim Torchwood,[2]The Sarah Jane Adventures.[3][4][5] Từ Whoniverse được ghép từ chữ "Who" và "universe", được dùng để diễn tả các khái niệm cũng như hiện tượng, sự kiện diễn ra trong loạt phim Doctor Who và các phim liên quan.[6]Trong Vũ trụ của Doctor Who có một lượng lớn các sinh vật sống có trí tuệ được giới thiệu, bao gồm cả Time Lords,[7] loài Daleks,[8][9]Cybermen,[10] và còn có Sontarans,[11] Silurians,[12] Ice Warriors,[13]Weeping Angels, các nhân vật này thay phiên nhau xuất hiện trong nhiều tập phim.[14]Nhờ vào cốt truyện du hành thời gian, Vũ trụ của Doctor Who được thiết lập và trải dài, bao phủ xuyên suốt các cột mốc quan trọng như sự kiện Big Bang trong tập "Terminus" (1983)[15] cho đến sự kiện các ngôi sao lụi tàn vào năm "100 nghìn tỉ (trilion) năm" trong tập "Utopia" (2007).[16] Và nhiều sự kiện quan trọng khác như Time War, hay sự hình thành Trái đất[17] và các sự kiện trái đất bị thiêu cháy vào năm "5 tỉ" trong tập "The End of the World" (2005),[18] và sự tái cấu trúc lại vũ trụ trong tập "The Pandorica Opens/The Big Bang".[cần dẫn nguồn]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Whoniverse: Vũ trụ trong Doctor Who http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2012/08/doct... http://www.bbcamerica.com/doctor-who/extras/dw50/f... http://www.drwhoguide.com/who_2z.htm http://books.google.com/books?id=9THyAAAAQBAJ&pg=P... http://www.imdb.com/title/tt0562905/ http://www.lofficier.com/dwfrwrd.html http://www.oed.com/view/Entry/247369 http://www.youtube.com/watch?v=330-Zdk5myk http://www.museum.tv/archives/etv/N/htmlN/nationte... http://entertainment.stv.tv/showbiz/302328-every-g...