Web_2.0

Web 2.0 cho phép người dùng tương tác và cộng tác với nhau thông qua đối thoại trên phương tiện truyền thông xã hội với tư cách là người tạo nội dung trong cộng đồng ảo. Điều này trái ngược với thế hệ đầu tiên của các trang web Web 1.0, nơi mọi người bị giới hạn xem nội dung một cách thụ động. Ví dụ về Web 2.0 bao gồm các trang web mạng xã hội hoặc các trang truyền thông xã hội (ví dụ: Facebook, Blog, Wiki, folksonomies) ("gắn thẻ" từ khóa trên trang web và liên kết), trang web chia sẻ video (ví dụ: YouTube), trang web chia sẻ hình ảnh (ví dụ: Flickr), dịch vụ lưu trữ, ứng dụng Web ("ứng dụng"), nền tảng tiêu dùng hợp tác và ứng dụng hỗn hợp.Web 2.0 là một phương pháp Internet mới nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và hợp tác giữa mọi người trên mạng thông qua Ứng dụng web và mô hình của nó lấy người dùng làm trung tâm. Các trang web điển hình web 2.0 là: cộng đồng trực tuyến, ứng dụng trực tuyến, trang mạng xã hội, blog, Wikis, v.v.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Web_2.0 http://eprints.bournemouth.ac.uk/5126/1/TMA_eTouri... https://classroom20.com/ https://publishing2.com/ https://www.wsj.com/articles/SB122884677205091919 https://www.iby.it/turismo/papers/baggio-aveiro2.p... https://web.archive.org/web/20080417234829/http://... https://web.archive.org/web/20080430021605/http://... https://web.archive.org/web/20090217212239/http://... https://web.archive.org/web/20100303213505/http://... https://web.archive.org/web/20100922053119/http://...