Web chìm
Web chìm

Web chìm

Web chìm (tiếng Anh: deep web) hay còn gọi là mạng chìm (deep web)[1], web ẩn (invisible web[2], undernet, hay hidden web[3]) là từ dùng để chỉ các trang hoặc nội dung trên thế giới mạng World Wide Web không thuộc về Web nổi (surface Web), gồm những trang không được đánh dấu, chỉ mục (index) và không thể tìm kiếm được khi dùng các công cụ tìm kiếm thông thường. Nội dung của web chìm ẩn bên dưới các bản mẫu HTML,[4][5] và có thể yêu cầu mật khẩu hoặc truy cập bảo mật khác qua trang web công cộng.Web chìm bao gồm nhiều ứng dụng rất phổ biến như web mail và ngân hàng trực tuyến nhưng nó cũng bao gồm các dịch vụ mà người dùng phải trả tiền, và được bảo vệ bởi một paywall, như video theo yêu cầu, một số tạp chí và báo chí trực tuyến, và nhiều hơn nữa. Nhà khoa học máy tính Michael K. Bergman được cho là đã tạo ra thuật ngữ này vào năm 2001 như một thuật ngữ lập chỉ mục tìm kiếm.[6]Năm 2011, lượng thông tin trên web chìm đã vượt hơn hẳn web nổi.