Warren_Harding

Không tìm thấy kết quả Warren_Harding

Bài viết tương tự

English version Warren_Harding


Warren_Harding

Con cái Elizabeth (với Nan Britton)
Marshall (con riêng)
Kế nhiệm Samuel H. West
Đảng chính trị Đảng Cộng hoà
Nơi an nghỉ Khu mộ Harding
Tiền nhiệm Henry J. May
Thống đốc Myron T. Herrick
Giáo dục Đại học Trung ương Ohio
Chữ ký
Sinh
Warren Gamaliel Harding

2 tháng 11 năm 1865
Blooming Grove, Ohio, Hoa Kỳ
Mất 2 tháng 8 năm 1923 (57 tuổi)
San Francisco, California, Hoa Kỳ
Phối ngẫu
Florence Kling (cưới 1891)
Phó Tổng thống Calvin Coolidge