Video_CD
Video_CD

Video_CD

VCD (viết tắt của thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh video compact disc) là một kỹ thuật nén phim ảnh (hình ảnh và âm thanh) trên đĩa CD. VCD có thể được chơi trên các máy đọc VCD, máy tính cá nhân, và nhiều máy đọc DVD.Tiêu chuẩn VCD được sáng chế bởi Sony, Philips, Matsushita, và JVC vào năm 1993 và là một tiêu chuẩn của Sách Trắng.

Video_CD

Dạng Đĩa quang
Tiêu chuẩn Sách trắng
Công dụng Phát video và audio
Định dạng MPEG-1 video + audio
Dung lượng Dung lượng lên tới 800 MB
Mở rộng tới SVCD
Phát triển bởi Sony & Philips
Đọc cơ học Laser bán dẫn bước sóng 780nm