University of the People

University of the People (UoPeople) còn gọi là Đại học cho Mọi người, là một trường đại học phi lợi nhuận (tổ chức thuộc diện 501c3[1] của Hoa Kỳ), có trụ sở tại Pasadena, California.[3] Được thành lập bởi Shai Reshef vào năm 2009, trường được chứng nhận và công nhận bởi Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (U.S.DoED), Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA), Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa (DEAC)[4]. Trường cũng được công nhận bởi Văn phòng Giáo dục Đại học Tư nhân của California (BPPE).[5]

University of the People

Loại hình Đại học tư (phi lợi nhuận), Đại học trực tuyến, phi giáo phái
Màu Màu cà tím     
Tài trợ 1.3 triệu đô-la Mỹ (2013)[1]
Tên bản địa University of the People
Website UoPeople.edu
Sinh viên khoảng 5000 (2016)[2]
Hiệu trưởng Shai Reshef
Thành lập 2009
Khẩu hiệu Đại học phi lợi nhuận
Vị trí Pasadena,, California, Hoa Kỳ
Thành viên U.S.DoED
CHEA
DEAC
BPPE
UN-GAID
CGI
Khuôn viên Trường học ảo