Universal_Music_Group
Universal_Music_Group

Universal_Music_Group

Universal Music Group (UMG) là một công ty âm nhạc lớn toàn cầu sở hữu bởi tập đoàn truyền thông Vivendi, S.A. của Pháp, là công ty lớn nhất trong ba công ty âm nhạc lớn.Universal Music Group sở hữu Universal Music Publishing Group, là công ty xuất bản âm nhạc lớn thứ hai trên thế giới.Trụ sở chính của đoàn thể UMG toàn cầu được đặt tại Santa Monica, California.

Universal_Music_Group

Nhân viên chủ chốt Lucian Grainge: Chủ tọa & CEO
Zach Horowitz: Chủ tịch & COO
Boyd Muir: CFO
Max Hole: Tổng giám đốc điều hành của UMG International
Loại hình Công ty con của Vivendi, S.A.
Chi nhánh Universal Music Publishing Group
Universal Music Group Distribution
Interscope-Geffen-A&M
Geffen Records
The Island Def Jam Music Group
Universal Republic Records
Universal Music Group Nashville
Roadrunner Records (quá khứ)
Verve Music Group
Decca Label Group
Universal Music Latin Entertainment
Universal Music Enterprises
Universal Strategic Marketing
Show Dog-Universal Music
V2/Co-operative Music
Pandora Media
Polydor Records
Mercury Music Group
Island Records Group
Universal Music TV
London Records
R.O.A.D Entertainment UK
Bravado
Twenty-First Artists
eLabs
Silver Scope
Kami Records
Website universalmusic.com
Trụ sở chính Santa Monica, California Hoa Kỳ
Số nhân viên 6,967 (2010)
Thành lập 1934 (là Decca Records USA)
1989 (thành lập MCA Music Entertainment Group)
1996 (lần tái cấu trúc đầu tiên của UMG từ MCA)
1998 (lần tái cấu trúc thứ hai của UMG từ PolyGram)
Doanh thu $6 tỷ (2010)
Công ty mẹ Universal (1996-2006)
Vivendi (100%)
Ngành nghề Âm nhạc & giải trí