Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội
Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

Trường Trung học phổ thông Quốc gia Chu Văn An (còn được gọi là Trường Chu Văn An, Trường Bưởi, Trường Chu hay trước kia là Trường PTTH Chuyên ban Chu Văn An) là một trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội. Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất của nền giáo dục Việt Nam.Được người Pháp thành lập với tên chính thức Lycée du Protectorat (Trường Trung học Bảo hộ) nhằm đào tạo nhân viên cho bộ máy cai trị của họ tại Bắc Kỳ, trường lại thường được biết tới với tên Trường Bưởi, vốn được các học sinh dùng để thể hiện lòng yêu nước của mình. Năm 1945, trường được đổi tên thành Quốc lập Trung học hiệu Chu Văn An dưới thời Chính phủ Trần Trọng Kim (tháng 4 năm 1945) và giữ cái tên này từ đó cho tới nay. Cơ sở của trường ban đầu được đặt tại làng Thụy Khuê (nay là phường Thụy Khuê) bên cạnh hồ Tây, sau một thời gian phải sơ tán đi nhiều nơi do hoàn cảnh chiến tranh, trường chuyển về địa điểm cũ từ năm 1955 và cố định ở đó đến hiện tại.

Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội

Loại hình Trường Trung học phổ thông
Điện thoại +84-24-38233139
Website http://c3chuvanan.edu.vn
Hiệu trưởng Lê Mai Anh
Thành lập 1908
Giáo viên 135 (năm học 2005-2006)[1]
Khẩu hiệu Yêu đồng bào, Cải cách dạy, trò Học giỏi
Tên khác Trường Bưởi, Trường Chu
Vị trí Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ Số 10 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ
Học sinh khoảng 1800 (năm học 2019-2020)[1]

Liên quan

Trường Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội Trường Đại học Ngoại thương Trường Trung học phổ thông chuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Trường sinh bất tử Trường Đại học Cần Thơ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Duy Tân

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội http://belleindochine.free.fr/VillaSchneider.htm http://books.google.fr/books?id=2fLWrCRhxdcC http://www.hscva.net/index.php?option=com_content&... http://www.hscva.net/index.php?option=com_content&... http://www.thewriterspost.net/TWP_V8I1.htm http://thovn.net/viewarthor.asp?athor=49 http://www.vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2005/09/3... http://wayback.archive.org/web/20071108232130/http... http://web.archive.org/web/20060214224016/http://w... http://web.archive.org/web/20080309235546/http://e...