Trương_Quốc_Lập

Trương Quốc Lập (tiếng Hoa: 张国立, bính âm: ZhangGuoLi), sinh ngày 17 tháng 1 năm 1955 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Ông là một diễn viên, đạo diễn kiêm chức vụ giám sát sản xuất phim nổi tiếng của Trung Quốc. Hiện nay, ông là thành viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Diễn viên Đoàn Văn hóa Đường sắt Trung Quốc, Trưởng khoa Học viện Điện ảnh Trùng Khánh, thành viên Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc [1].