Tibullus
Tibullus

Tibullus

Albius Tibullus (k. 55 TCN – 19 TCN) là một Latin nhà thơ Latin và nhà văn của bi thương. Những tập thơ đầu tiên và thứ hai của ông còn tồn tại; nhiều văn bản khác được cho là của ông có nguồn gốc nghi vấn.Người ta biết rất ít về cuộc đời của Tibullus. Chỉ có một vài tài liệu tham khảo cho ông bởi các nhà văn sau này và một Life ngắn của quyền lực đáng ngờ. Cả praenomen cũng như nơi sinh của ông đều không được biết đến, và tên nhẹ nhàng của ông đã bị nghi vấn. Địa vị của ông có lẽ là của một người La Mã Eques (vì vậy Life khẳng định), và ông được thừa hưởng một gia sản đáng kể. Giống như Virgil, HoraceRighttius, anh ta dường như đã mất hầu hết trong năm 41 trước Công nguyên trong các vụ tịch thu của Mark AntonyOctavian.[1]Scholar Francis Cairns xem Tibullus là "một nhà thơ giỏi nhưng không phải là một nhà thơ vĩ đại";[2] Dorothea Wender tương tự gọi ông là một nhà thơ nhỏ nhưng lập luận rằng có "ân sủng và đánh bóng và đối xứng" với tác phẩm của ông ta.[3]