Thực vật có hoa
Thực vật có hoa

Thực vật có hoa

Thực vật có hoa còn gọi là thực vật hạt kín hay thực vật bí tử, là một nhóm chính của thực vật. Chúng tạo thành một trong hai nhóm thuộc thực vật có hạt (Spermatophyte). Chúng bao phủ các hạt của mình bằng cách đưa hạt vào trong quả thực thụ. Chúng chứa các cơ quan sinh sản trong một cấu trúc được gọi là hoa; noãn được bao phủ bởi lá noãn, nó sẽ dẫn tới sự hình thành quả.Trong nhóm chính còn lại của thực vật có hạt, được gọi là thực vật hạt trần, noãn không được bao phủ khi thụ phấn và các hạt không ở trong quả thực thụ, mặc dù thỉnh thoảng người ta vẫn thấy ở chúng các cơ cấu nhiều cùi thịt che phủ hạt (ví dụ chi Taxus).

Thực vật có hoa

Giới (regnum) Plantae
Phân giới (subregnum) Embryophyta
Nhánh Spermatophyta
(không phân hạng) Angiospermae
Lindley, 1830[1]
[P.D. Cantino & M.J. Donoghue][2]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Thực vật có hoa http://www.britannica.com/EBchecked/topic/24667 http://delta-intkey.com http://delta-intkey.com/angio/ http://www.flwildflowers.com http://www.ingentaconnect.com/content//iapt/tax/20... http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax/200... http://www.ingentaconnect.com/content/iapt/tax/200... http://www3.interscience.wiley.com/journal/1226303... http://www.news.harvard.edu/gazette/1999/12.16/ang... http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85005034