Tôn_Quang_Phiệt

Tôn Quang Phiệt (chữ Hán: 孫光閥[1], 4 tháng 11 năm 1900 - 1 tháng 12 năm 1973) là nhà hoạt động chính trị, nhà sử học, nhà thơ, nhà giáo Việt Nam.

Tôn_Quang_Phiệt

Chủ tịch Trường Chinh
Nhiệm kỳ 1945 – 
Trưởng ban
Dân tộc Kinh
Tiền nhiệm đầu tiên
Sinh 4 tháng 11 năm 1900
xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An
Nghề nghiệp nhà sử học, nhà thơ, nhà giáo
Mất 1 tháng 12 năm 1973
Bắc Kinh, Trung Quốc
Học sinh trường
  • Trường Quốc học Vinh
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương
Khen thưởng
Đảng phái Đảng Cộng sản Việt Nam