Simhapura
Simhapura

Simhapura

Simhapura (hoặc Sinhapura, nghĩa là đô thị Sư tử) là kinh đô của Chăm Pa thời kỳ Lâm Ấp tại vị trí mà ngày nay là làng Trà Kiệu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Liên quan