S.M._Entertainment

Không tìm thấy kết quả S.M._Entertainment

Bài viết tương tự

English version S.M._Entertainment


S.M._Entertainment

Nhân viên chủ chốt Lee Sung Soo (CEO)
Tak Young Jun (CMO)[1]
Loại hình Đại chúng
Tên cũ SM Studio (1989–1995)
Sản phẩm Âm nhạc & Giải trí
Người sáng lập Lee Soo-man
Chi nhánh
 • SM Entertainment Japan Inc. (2001)
 • SM Entertainment USA Inc. (2008)
 • SM Brand Marketing (2008)
 • SM F&B Development (2008)
 • SM Amusement (2008)
 • SM True Co., Ltd (2011)
 • Dream Maker Entertainment (2012)
 • SM Entertainment Beijing Co., Ltd (2012)
 • SM Mobile Communications (2015)
 • galaxiaSM (kể từ 2015)
 • ESteem (kể từ 2015)
 • Mystic Story (kể từ 2017)
 • SM Planner (2017)
 • everysing (2017)
 • KEYEAST (kể từ 2018)
 • Million Market (kể từ 2018)
 • SM Entertainment Indonesia (kể từ 2019)
Website www.smtown.com
www.smentertainment.com
Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc
Chủ sở hữu
Số nhân viên 1.667 (tính đến tháng 3 năm 2013)
Thành lập 1989 (SM Studio)
14 tháng 2 năm 1995; 25 năm trước (1995-02-14) (SM Entertainment)
Công ty con
Dịch vụ
 • Phân phối bản ghi
 • Cấp phép
 • Xuất bản
Tên bản ngữ 에스엠 엔터테인먼트
SM 엔터테인먼트
Doanh thu US$-61,788,496 (2009)[2]
US$86,400,963 (2010)[2]
US$99,437,600 (2011)[3]
US$212,401,103 (2012) [4]
Thể loại
Lợi nhuận kinh doanh US$51 triệu (2012) [5]
Lãi thực US$63 triệu (2012)
Ngành nghề
Mã niêm yết KRX: 041510