Sự kiện đóng đinh Giêsu
Sự kiện đóng đinh Giêsu

Sự kiện đóng đinh Giêsu

Sự kiện đóng đinh Giêsu (còn gọi là cuộc đóng đinh của Giêsu, cuộc khổ hình của Giêsu, sự đóng đinh Giêsu trên thập tự giá) là sự kiện hành hình Giêsu xảy ra tại Judea vào thế kỷ thứ nhất, có lẽ vào khoảng năm 30–33 CN, được ghi lại trong bốn sách phúc âm,[1] và được ghi nhận trong các nguồn tài liệu cổ đại khác. Các tài liệu ngoài Kitô giáo xác định đây là một sự kiện lịch sử,[2] cho dù giữa các nhà sử học không có sự đồng thuận về chi tiết cụ thể những gì đã thực sự diễn ra.[3][4][5]Theo trình thuật trong các sách Phúc âm, Giêsu bị bắt giữ, xét xử, kết án, đánh đòn và cuối cùng bị đóng đinh trên cây thập tự. Sự thương khósự chết của Giêsu là yếu tố cơ bản trong thần học Kitô giáo, liên quan mật thiết tới giáo lý về cứu rỗichuộc tội, như là điều kiện cần thiết để con người được tha thứ tội lỗihòa giải với Thiên Chúa. Theo Tân Ước, đến ngày thứ ba sau biến cố này, Giêsu sống lại và hiện ra với các môn đệ nhiều lần và đến ngày thứ 40, ông về trời.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sự kiện đóng đinh Giêsu http://www.mirabilis.ca/archives/000736.html http://wilkerson.110mb.com/Sanhedrin.pdf http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%2... http://www.biblegateway.com/passage/?search=John%7... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%2... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%7... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%7... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthe... http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthe...