Sự hình thành bão nhiệt đới
Sự hình thành bão nhiệt đới

Sự hình thành bão nhiệt đới

Sự hình thành bão nhiệt đới là sự phát triển và tăng cường của một xoáy thuận nhiệt đới trong bầu khí quyển.[1] Các cơ chế qua đó sự hình thành bão nhiệt đới diễn ra khác biệt rõ rệt với những cơ chế đưa đến sự hình thành các cơn bão ở vĩ độ giữa. Quá trình hình thành bão nhiệt đới liên quan đến sự phát triển của một cơn lốc xoáy ấm, do sự đối lưu đáng kể trong một môi trường khí quyển thuận lợi [2]. Có sáu yêu cầu chính đối với sự hình thành bão nhiệt đới: nhiệt độ mặt nước biển ấm áp, sự bất ổn định bầu khí quyển, độ ẩm cao ở tầng trung lưu của tầng đối lưu, lực Coriolis đủ để phát triển một trung tâm áp suất thấp, sự tập trung hoặc sự xáo trộn hiện tại ở mức thấp và gió đứt theo chiều dọc thấp.[3]Xoáy thuận nhiệt đới có khuynh hướng phát triển vào mùa hè, nhưng đã được ghi nhận xảy ra tại hầu hết các lưu vực trong hầu hết mỗi tháng. Các chu trình khí hậu như ENSO và dao động Madden-Julian điều chỉnh thời gian và tần suất của sự phát triển của bão nhiệt đới [4][5]. Có một giới hạn về cường độ bão nhiệt đới liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ nước dọc theo tuyến đường của nó [6]. Trung bình có 86 cơn lốc xoáy nhiệt đới với cường độ bão nhiệt đới hình thành mỗi năm trên khắp thế giới. Trong số đó, 47 có thể đạt được sức mạnh của hurricane/typhoon, và 20 trở thành các cơn lốc xoáy nhiệt đới dữ dội (ít nhất là cường độ cấp 3 trên Thang bão Saffir-Simpson)[7].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Sự hình thành bão nhiệt đới http://www.bom.gov.au/bmrc/pubs/tcguide/ch5/ch5_2.... http://www.bom.gov.au/climate/ahead/tc.shtml http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-do... http://ams.allenpress.com/perlserv/?request=get-do... http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/37899.pdf http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/75682.pdf http://flhurricane.com/cyclone/showflat.php?Cat=0&... http://www.metsul.com/blog/ http://articles.sun-sentinel.com/2010-09-09/news/f... http://www.weather.unisys.com/hurricane/atlantic/1...