Ryan_Dusick

Ryan Michael Dusick (sinh ngày 19 tháng 9 năm 1977) là tay trống đầu tiên của ban nhạc pop rock Mỹ Maroon 5.

Ryan_Dusick

Nhạc cụ
  • Drums
  • percussion
  • guitar
  • vocals
Hãng đĩa
Sinh ngày 19 tháng 9 năm 1977 (age 38)
Los Angeles, California, United States
Tên khai sinh Ryan Michael Dusick
Nghề nghiệp
  • Musician
  • drummer
  • producer
Năm hoạt động 1994 - 2007, 2010 - 2011
Hợp tác với
Thể loại