Ruby (ngôn ngữ lập trình)

[11]Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả, Ruby chịu ảnh hưởng bởi Perl, Smalltalk, Eiffel, AdaLisp. Ruby là ngôn ngữ thông dịchhướng đối tượng.Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ. Nó sử dụng hệ thống kiểu biến động và tự động quản lý bộ nhớ tự động.

Ruby (ngôn ngữ lập trình)

Giấy phép Ruby, GPLv2 or 2-clause BSD license[2][3][4]
Kiểm tra kiểu Duck, dynamic, strong
Hệ điều hành Đa nền tảng
Thiết kế bởi Yukihiro Matsumoto
Trang mạng www.ruby-lang.org
Phiên bản ổn định
2.4.0 / 25 tháng 12, 2016; 3 năm trước[1]
Xuất hiện lần đầu , 1995; 25 năm trước
Phạm vi Từ vựng, đôi khi động
Phần mở rộng tên tập tin .rb,.rbw
Mẫu hình Multi-paradigm: Object-oriented, imperative, functional, reflective
Ngôn ngữ thực thi C
Nhà phát triển Yukihiro Matsumoto, et al.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ruby (ngôn ngữ lập trình) http://www.artima.com/intv/ruby4.html http://www.garyc40.com/2008/02/ruby-ky-niem-sinh-n... http://www.garyc40.com/tu-hoc-ruby/ http://redhanded.hobix.com/ http://www.informit.com/articles/article.asp?p=182... http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2001/11/... http://www.loudthinking.com/arc/000199.html http://blog.nicksieger.com/articles/2006/10/20/rub... http://www.rubycentral.com/book/ http://ruphus.com/blog/2005/06/11/ruby-and-unicode...