Ruby (ngôn ngữ lập trình)

[11]Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả, Ruby chịu ảnh hưởng bởi Perl, Smalltalk, Eiffel, AdaLisp. Ruby là ngôn ngữ thông dịchhướng đối tượng.Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ. Nó sử dụng hệ thống kiểu biến động và tự động quản lý bộ nhớ tự động.

Ruby (ngôn ngữ lập trình)

Giấy phép Ruby, GPLv2 or 2-clause BSD license[2][3][4]
Phiên bản ổn định
2.4.0 / 25 tháng 12, 2016; 3 năm trước[1]
Mẫu hình Multi-paradigm: Object-oriented, imperative, functional, reflective
Nhà phát triển Yukihiro Matsumoto, et al.
Trang mạng www.ruby-lang.org
Hệ điều hành Đa nền tảng
Xuất hiện lần đầu , 1995; 25 năm trước
Ngôn ngữ thực thi C
Phần mở rộng tên tập tin .rb,.rbw
Kiểm tra kiểu Duck, dynamic, strong
Phạm vi Từ vựng, đôi khi động
Thiết kế bởi Yukihiro Matsumoto

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ruby (ngôn ngữ lập trình) http://www.artima.com/intv/ruby4.html http://www.garyc40.com/2008/02/ruby-ky-niem-sinh-n... http://www.garyc40.com/tu-hoc-ruby/ http://redhanded.hobix.com/ http://www.informit.com/articles/article.asp?p=182... http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2001/11/... http://www.loudthinking.com/arc/000199.html http://blog.nicksieger.com/articles/2006/10/20/rub... http://www.rubycentral.com/book/ http://ruphus.com/blog/2005/06/11/ruby-and-unicode...