Ruby (ngôn ngữ lập trình)

[11]Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả, Ruby chịu ảnh hưởng bởi Perl, Smalltalk, Eiffel, AdaLisp. Ruby là ngôn ngữ thông dịchhướng đối tượng.Ruby cung cấp nhiều mẫu hình lập trình, bao gồm lập trình hàm, hướng đối tượng, mệnh lệnh, phản xạ. Nó sử dụng hệ thống kiểu biến động và tự động quản lý bộ nhớ tự động.

Ruby (ngôn ngữ lập trình)

Ngôn ngữ thực thi C
Kiểm tra kiểu Duck, dynamic, strong
Xuất hiện lần đầu , 1995; 25 năm trước
Phiên bản ổn định
2.4.0 / 25 tháng 12, 2016; 3 năm trước[1]
Trang mạng www.ruby-lang.org
Nhà phát triển Yukihiro Matsumoto, et al.
Hệ điều hành Đa nền tảng
Giấy phép Ruby, GPLv2 or 2-clause BSD license[2][3][4]
Phạm vi Từ vựng, đôi khi động
Mẫu hình Multi-paradigm: Object-oriented, imperative, functional, reflective
Phần mở rộng tên tập tin .rb,.rbw
Thiết kế bởi Yukihiro Matsumoto

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ruby (ngôn ngữ lập trình) http://www.artima.com/intv/ruby4.html http://www.garyc40.com/2008/02/ruby-ky-niem-sinh-n... http://www.garyc40.com/tu-hoc-ruby/ http://redhanded.hobix.com/ http://www.informit.com/articles/article.asp?p=182... http://www.linuxdevcenter.com/pub/a/linux/2001/11/... http://www.loudthinking.com/arc/000199.html http://blog.nicksieger.com/articles/2006/10/20/rub... http://www.rubycentral.com/book/ http://ruphus.com/blog/2005/06/11/ruby-and-unicode...