Rosario to Vampire Season II

Không tìm thấy kết quả Rosario to Vampire Season II

Bài viết tương tự

English version Rosario to Vampire Season II


Rosario to Vampire Season II

Thể loại Visual novel
Tác giả Ikeda Akihisa, Chupul Akari
Nhà xuất bản Shueisha
Nhà xuất bản khác
Nhà xuất bản khác
Tonkam
Đối tượng Shōnen
Tạp chí Jump Square
Đăng tải Ngày 04 tháng 11 năm 2007 – Ngày 19 tháng 4 năm 2014
Số tập 13
Đạo diễn Inagaki Takayuki
Hãng phim Gonzo
Cấp phép Funimation Entertainment
Phát sóng Ngày 02 tháng 10 năm 2008 – Ngày 24 tháng 12 năm 2008
Hệ máy PlayStation 2
Ngày phát hành Ngày 23 tháng 7 năm 2009