Robot
Robot

Robot

Robot hoặc Rôbốt, Rô-bô (tiếng Anh: Robot), "Người máy" là một loại máy có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình. Robot là một tác nhân cơ khí, nhân tạo, ảo, thường là một hệ thống cơ khí-điện tử. Từ ngữ "robot" thường được hiểu với hai nghĩa: robot cơ khíphần mềm tự hoạt động. Do sự đa dạng mức độ tự động của hệ thống -điện tử mà ranh giới phân chia robot với phần còn lại không được rõ ràng, thể hiện ở quan niệm về định nghĩa robot. Về lĩnh vực Robot, Mỹ và Nhật Bản là những nước đi đầu thế giới về lĩnh vực này.Thuật ngữ "robot" xuất phát từ tiếng Séc robota, có nghĩa là "lao động cưỡng bức", và từ 'robot' lần đầu tiên được sử dụng để biểu thị một nhân vật hư cấu trong vở kịch "Các Robot Toàn năng của Rossum" (tiếng Séc: Rossumovi Univerzální Roboti) năm 1920 của nhà văn Séc Karel Čapek (tuy nhiên người phát minh thực sự của từ lại là người anh trai Josef Čapek) [1][2][3]. Sự phát triển của công nghiệp điện tử dẫn đến sự ra đời của robot tự động điện tử đầu tiên, được tạo ra bởi William Grey Walter ở Bristol, Anh năm 1948, cũng như các công cụ máy tính điều khiển số (CNC) cuối những năm 1940 bởi John T. Parsons và Frank L. Stulen. Robot đầu tiên, kỹ thuật số và lập trình được xây dựng bởi George Devol năm 1954 và được đặt tên là Unimate [4].Nếu robot được thể hiện ra hình dạng, hình thái, và những hành vi chuyển động của nó mô phỏng hoặc tạo cảm giác giống như con người thì robot đó thường được gọi là người máy.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Robot http://www.amazon.com/The-Artificial-Human-Tragica... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/505818 http://www3.interscience.wiley.com/journal/1179461... http://capek.misto.cz/english/robot.html http://www.techcast.org/Upload/PDFs/050804104155TC... http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn/noidung/tudien/... https://books.google.com/books?id=stIWUpWvI94C https://www.nytimes.com/2011/08/16/business/george... https://czechfriends.net/images/RobotsMargoliusJul... https://dmoztools.net/Computers/Robotics