Retro

Phục cổ, tiếng Trung: 复古, hay retro bắt nguồn từ tiếng Latin với retro tiền tố, nghĩa là "phía sau" hay "trong thời gian qua" - đặc biệt là khi nhìn thấy trong ngược từ, ngụ ý một phong trào hướng về quá khứ thay vì một sự tiến bộ hướng tới tương lai, và hồi tưởng, đề cập đến một hoài cổ (hoặc quan trọng) mắt hướng về quá khứ. Hay dễ hiểu, nó là một viễn cảnh tương lai được vẽ ra từ quá khứ.