Ragtime

Ragtime - cũng được đánh vần là rag-time hoặc rag time [1] - là một phong cách âm nhạc được yêu thích phổ biến từ năm 1895 đến 1919.[2] Đặc điểm chính của loại nhạc này là nhịp điệu đảo phách hay "rách rưới" của nó.