RIAA

Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ (tiếng Anh: Recording Industry Association of America - RIAA) là một cơ quan chuyên cấp chứng nhận và bản quyền cho các sản phẩm âm nhạc tại Mỹ. Các thành viên của Hiệp hội gồm các hãng thu âm và các nhà phân phối, theo như RIAA nói "sáng tạo, sản xuất và/hoặc phân phối 85% tổng sản phẩm các ấn hành âm nhạc một cách hợp pháp tại Mỹ".[1] Hiệp hội ghi âm có trụ sở tại thủ đô của Mỹ là Washington, D.C..[2][3]Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1952.[4]Các mục tiêu mà RIAA đề ra là:[1]

RIAA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc-CEO Cary Sherman
Loại Tiêu chuẩn kỹ thuật, cấp chứng nhận và cung cấp bản quyền
Trụ sở chính Washington, D.C.
Thành lập 1952
Trang web riaa.com
Vị trí
  • Hoa Kỳ (Mỹ)