Rối loạn nhân cách

Rối loạn nhân cách (tiếng Anh:Personality disorders) là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng. Khái niệm về rối loạn nhân cách là một khái niệm tiến triển và thay đổi theo sự phát triển của ngành tâm thần. J.Reich cũng như Kaplan đều đưa ra các con số là từ 6 tới 11,1% dân số có vấn đề về rối loạn nhân cách [1].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rối loạn nhân cách http://www.dhi.gov.au/ArticleDocuments/919/Persona... http://www.bvtt- http://www.behavenet.com/capsules/disorders/prsnlt... http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=301.... http://www.mediafire.com/file/lalmldiym1j/Tuthuocc... http://tamlytrilieu.com/roiloan-nhancach-DSM3.htm //www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2020/MB_cgi?field=uid&t... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2... http://www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=do... http://oshovietnam.net/cach-song-co-y-thuc/429-tu-...