Rối loạn lo âu

Rối loạn lo âu (tiếng Anh: anxiety disorder) là một trong các rối loạn tâm lý có tính phổ biến cao[1][2], bệnh thường kết hợp với nhiều rối loạn khác như trầm cảm, rối loạn nhân cách, rối loạn ăn uống, rối loạn dạng cơ thể. Rối loạn lo âu là sự lo sợ quá mức trước một tình huống xảy ra, có tính chất vô lý, lặp lại và kéo dài gây ảnh hưởng tới sự thích nghi với cuộc sống[3]. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Nguyên nhân chính xác của rối loạn bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, chủ yếu liên quan tới các sang chấn tâm lý kết hợp với yếu tố nhân cách có xu hướng lo âu[3].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rối loạn lo âu http://www.brainphysics.com/social-phobia.php http://www.diseasesdatabase.com/ddb787.htm http://www.emedicine.com/med/topic152.htm http://www.hoanmyhospital.com/hmc2/content/view/22... http://www.icd9data.com/getICD9Code.ashx?icd9=300 http://www.psychologytoday.com/conditions/ocd.html http://www.psychologytoday.com/conditions/socphob.... http://tamlytrilieu.com/PTSD.htm //www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2020/MB_cgi?field=uid&t... http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2...