Rắn hổ lục Gaboon
Rắn hổ lục Gaboon

Rắn hổ lục Gaboon

Rắn hổ lục Gaboon, danh pháp hai phần: Bitis gabonica, là một loài rắn độc thuộc phân họ Viperinae phân bố tại rừng mưaxavan tại châu Phi hạ Sahara.[1] Đây không chỉ là thành viên lớn nhất thuộc chi Bitis,[2][3] mà còn là loài rắn hổ lục nặng nhất thế giới và có răng nanh dài nhất, lên đến 5 cm (2,0 in), liều lượng nọc độc cao nhất so với bất kỳ loài rắn độc nào khác.[3][4] Hiện không có phân loài nào được công nhận.[5]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Rắn hổ lục Gaboon http://snakesarelong.blogspot.com/2013/01/africas-... http://www.gherp.com/ http://www.gherp.com/gallery/new/East%20African%20... http://reptile-database.reptarium.cz/ http://reptile-database.reptarium.cz/species.php?g... http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?se... http://www.animalspot.net/gaboon-viper.html http://research.calacademy.org/redirect?url=http:/... http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106... http://www.newadvent.org/