Quần áo ở Ấn Độ

Quần áo ở Ấn Độ khác nhau tùy thuộc vào chủng tộc, địa lý, khí hậu và truyền thống văn hoá của người dân ở mỗi vùng của Ấn Độ. Về mặt lịch sử, quần áo nam và nữ đã phát triển từ những chiếc Langotas đơn giản, và vải nịt để trang trí cho cơ thể để trang trí trang phục không những được sử dụng hàng ngày mà còn trong các dịp lễ hội cũng như các nghi thức và các màn trình diễn khiêu vũ. Ở khu vực thành thị, quần áo phương Tây là phổ biến và thống nhất được mặc bởi những người thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ấn Độ cũng có sự đa dạng về dệt, sợi, màu sắc và chất liệu quần áo. Các mã màu được theo sau trong quần áo dựa trên tôn giáo và nghi lễ có liên quan. Quần áo ở Ấn Độ cũng bao gồm nhiều loại thêu Ấn Độ.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Quần áo ở Ấn Độ http://dawn.com/2012/02/12/legend-anarkali-myth-my... https://books.google.com/books?id=8wyM5heEc9gC&pg=... https://books.google.com/books?id=PJJxZoQ7hKsC&pg=... https://books.google.com/books?id=R531j7QrmGUC https://books.google.com/books?id=Wx11yQK3J3QC https://books.google.com/books?id=gn0eBQAAQBAJ&pg=... https://archive.org/stream/CAI1057660001Images/CAI... https://archive.org/stream/blockprintsfromi01lewi#... https://archive.org/stream/textilemanufactu00watsr...