Quân đoàn Dumbledore

Quân đoàn Dumbledore hay Đội quân Dumbledore là tên của một tổ chức hư cấu bí mật trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling, do Harry Potter thành lập và lãnh đạo, với mục đích luyện tập Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tổ chức này xuất hiện lần đầu tiên vào phần năm (Harry Potter và Hội Phượng Hoàng).

Liên quan