Piedras_Negras

Piedras Negras là một đô thị thuộc bang Coahuila, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 143915 người.[1]