Phaolô Nguyễn Văn Bình
Phaolô Nguyễn Văn Bình

Phaolô Nguyễn Văn Bình

Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910 – 1995) là một giám mục của Giáo hội Công giáo Rôma người Việt Nam.[1] Ông nguyên là Tổng giám mục Tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn từ năm 1960 đến năm 1995 (từ năm 1976 đổi tên thành Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh). Khẩu hiệu Giám mục của ông là "Hãy đi rao giảng" (Mt 28:19-20).[2]Nguyễn Văn Bình sinh tại Sài Gòn, sau 10 năm đi theo con đường tu trì thì được gửi đi Roma du học. Sau quá trình dài 15 năm tu học, vào tháng 3 năm 1937 ông được thụ phong linh mục tại Roma. Trong thời kỳ linh mục, ông từng đảm trách vai trò giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tuyên úy các sư huynh Sài Gòn, chánh xứ họ Cầu Đất và thực hiện tờ báo Tông Đồ.Tháng 9 năm 1955, Nguyễn Văn Bình được thăng chức giám mục Đại diện Tông Tòa Hạt Đại diện Tông Tòa Cần Thơ (Địa phận Cần Thơ). Lễ tấn phong được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cuối tháng 11 cùng năm. Cùng với việc thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo, tháng 11 năm 1960, Nguyễn Văn Bình được chọn làm Tổng giám mục Tiên khởi Tổng giáo phận Sài Gòn.Từ năm 1964[3] đến khi thành lập Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nguyễn Văn Bình đảm trách chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Miền Nam Việt Nam.[4] Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nguyễn Văn Bình từng đảm trách vai trò Phó Chủ tịch trong ba nhiệm kỳ liên tiếp, kéo dài từ năm 1980 đến năm 1989. Nhà nước Việt Nam truy tặng cho ông Huân chương Đại đoàn kết dân tộc "vì những cố gắng trong việc đưa Công giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân".[5][6] Tên ông cũng được sử dụng làm tên gọi một con đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.[7]Đối với các giáo dân ở trong nước, Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình được ghi nhận việc ông thể hiện tinh thần hòa nhập của Kitô giáo, hòa giải dân tộc, yêu chuộng hòa bình và khuyến khích cách diễn tả đức tin Công giáo phù hợp với truyền thống Việt Nam. Đường lối của ông được nhận định là góp phần trấn an giáo dân, thúc đẩy họ tái hòa nhập xã hội và có sức ảnh hưởng đến đường lối chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam là đồng hành cùng dân tộc.[8][9] Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình được ghi nhận là nhân tố đóng vai trò hòa hợp và hòa giải dân tộc sau chiến tranh Việt Nam.[10] Đối với những giáo dân rời khỏi Việt Nam sau năm 1975, ông là một kẻ phản bội khi là chức sắc Công giáo đầu tiên kêu gọi thân thiện và hợp tác với chính quyền nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.[11]

Phaolô Nguyễn Văn Bình

Hết nhiệm Ngày 24 tháng 11 năm 1960
Tòa Hiệu tòa Agnusiensi
Kế nhiệm Chức vụ bãi bỏ
Philipphê Nguyễn Kim Điền
Giám mục Giáo phận Cần Thơ
Bổ nhiệm Ngày 20 tháng 9 năm 1955
Tựu nhiệm Ngày 20 tháng 12 năm 1955
Các chức khác Giám mục Hiệu tòa Agnusiensi
(1955 – 1960)
Alma mater Tiểu chủng viện Sài Gòn (1922 – 1932)
Đại học Truyền giáo Urbaniana, Rôma (1932 – 1937)
Thụ phong Ngày 27 tháng 3 năm 1937
Cha mẹ Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Trượng
Bà Anê Nguyễn Thị Luông
Tên khai sinh Nguyễn Văn Bình
Giáo hội Công giáo Rôma
Tiền nhiệm Tiên khởi
Tấn phong Ngày 30 tháng 11 năm 1955
Khẩu hiệu "Hãy đi rao giảng"
Sinh Ngày 1 tháng 9 năm 1910
Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn
Mất 1 tháng 7, 1995(1995-07-01) (84 tuổi)
Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo tỉnh Giáo tỉnh Sài Gòn
Nơi an táng Nguyện đường Đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phaolô Nguyễn Văn Bình http://giaoluatconggiao.com/Cac-Quy-Che/tu-chinh-h... http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/danh-sach-cac-giam... http://www.nytimes.com/1973/01/20/archives/thieus-... http://pierrenguyenthanhlong.com/1976/01/24/t%E1%B... http://pierrenguyenthanhlong.com/1997/07/01/s%E1%B... http://pierrenguyenthanhlong.com/1998/05/15/stht-1... http://pierrenguyenthanhlong.com/2008/07/04/cai-m%... http://pierrenguyenthanhlong.com/2010/07/08/1762/ http://pierrenguyenthanhlong.com/2010/08/26/stht-1... http://pierrenguyenthanhlong.com/2015/07/13/ky-nie...