Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng
Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (1919 – 2009) là một hồng y người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Rôma . Ông là vị hồng y thứ ba của Việt Nam, được vinh thăng sau hai vị Hồng y đầu tiên là Giuse Maria Trịnh Như Khuê và thứ hai là Giuse Maria Trịnh Văn Căn. Ông cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam hai khoá liên tiếp từ năm 1995 đến năm 2001.[1] Hồng y Tụng là người nhận chức vụ Tổng giám mục cao tuổi nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo tại Việt Nam khi đã 75 – 76 tuổi.[2]Phạm Đình Tụng trong một gia đình Công giáo làm nghề nông tại Ninh Bình. Bắt đầu con đường tu học từ năm 1925, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn do chiến sự và tu học tại nhiều nơi, cuối cùng, phó tế Phạm Đình Tụng được thụ phong chức linh mục tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội tháng 6 năm 1949. Sau khi được truyền chức linh mục, linh mục Tụng được bổ nhiệm làm phó xứ rồi nhanh chóng trở thành chính xứ giáo xứ Hàm Long, Hà Nội.Tháng 4 năm 1963, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Phạm Đình Tụng làm Giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh. Tân giám mục được cử hành nghi thức truyền chức sau đó ngày 15 tháng 8 bởi chủ phong là Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Maria Trịnh Như Khuê. Khẩu hiệu Giám mục của ông là Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa.Tháng 7 năm 1990, giám mục Phạm Đình Tụng được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Nội, kiêm chức Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội. Ngày 13 tháng 4 năm 1994, ông chính thức được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hà Nội.[3] Tháng 11 năm 1994, Tổng giám mục Tụng được Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng tước Hồng y linh mục nhà thờ Santa Maria "Regina Pacis" in Ostia mare.Đầu tháng 5 năm 2003, Hồng y Phạm Đình Tụng trao quyền cai quản Tổng giáo phận Hà Nội cho Giám quản Tông Tòa Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, Toà Thánh chính thức cho phép ông về hưu theo Giáo luật khi bổ nhiệm Tổng giám mục kế vị chính là giám mục giám quản Ngô Quang Kiệt.

Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Hết nhiệm Ngày 23 tháng 3 năm 1994
Tòa Giáo phận Bắc Ninh
Thăng Hồng y Ngày 26 tháng 11 năm 1994
Bổ nhiệm Ngày 5 tháng 4 năm 1963
Kế nhiệm Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến
Các chức khác Hồng y đẳng linh mục Nhà thờ Santa Maria Regina Pacis in Ostia mare (1994 – 2009)
Giám quản Tông Tòa sede plena Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng (1998)
Giám quản Tông tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng (1998 – 1999)
Tựu nhiệm Ngày 5 tháng 10 năm 1963
Thụ phong Ngày 6 tháng 6 năm 1949
Cha mẹ ông Phêrô Phạm Văn Hiến
bà Anna Nguyễn Thị Bống
Giáo hội Công giáo Rôma
Tiền nhiệm Tiên khởi
Đa Minh Hoàng Văn Đoàn
(Đại diện Tông Tòa Bắc Ninh)
Tấn phong Ngày 15 tháng 8 năm 1963
Khẩu hiệu Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa
Sinh Ngày 20 tháng 5 năm 1919
Yên Mô, Phát Diệm
Mất 22 tháng 2, 2009(2009-02-22) (89 tuổi)
Hà Nội
Giáo tỉnh Giáo tỉnh Hà Nội
Nơi an táng Nhà thờ chính tòa Hà Nội

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2009/0... http://www.catholic-pages.com/hierarchy/cardinals_... http://www.giadinhbacninh.com/ http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2010/Thang... http://conggiao.info/nhung-dot-truyen-chuc-trong-a... http://www.asianews.it/news-en/Cardinal-Pham-Dinh-... http://www.vietcatholic.net/News/Html/67827.htm http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bphdt.htm... http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/bacn0.ht... http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/hano0.ht...