Phan Châu Trinh
Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh pro (còn được gọi Phan Chu Trinh[1]; 18721926), hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã, tự là Tử Cán. Ông là nhà thơ, nhà văn, và là nhà hoạt động chính trị thời cận đại trong lịch sử Việt Nam.

Phan Châu Trinh

Sinh Phan Châu Trinh
9 tháng 9 năm 1872
phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Đại Nam
Người yêu Lê Thị Tỵ (vợ)
Dân tộc Kinh
Con cái Phan Châu Dật (trai)
Phan Thị Châu Liên (gái)
Phan Thị Châu Lan (gái)
Cha mẹ Phan Văn Bình (cha)
Lê Thị Chung (mẹ)
Nguyễn Thị Bình (cháu ngoại)
Tên khác Phan Tây Hồ
Nơi an nghỉ Sài Gòn
Mất 24 tháng 3 năm 1926
Sài Gòn, Đông Dương thuộc Pháp
Nghề nghiệp nhà thơ, nhà văn, nhà hoạt động chính trị

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phan Châu Trinh http://www.erct.com/2-ThoVan/VinhSinh/13-Thu_nhin_... http://web.archive.org/web/20070525065729/http://w... http://www.quyphanchautrinh.org/ http://vi.wikisource.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_%C4... http://vi.wikisource.org/wiki/Qu%C3%A2n_tr%E1%BB%8... http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/62/... http://thptchonthanh.com.vn/BacHo/chuyen109.htm http://huc.edu.vn/chi-tiet/872/.html http://tuanbaovannghetphcm.vn/lap-lo-hay-ne-tranh-... http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/307239...