Phật giáo Hòa Hảo
Phật giáo Hòa Hảo

Phật giáo Hòa Hảo

Phật giáo Hòa Hảo, là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập năm Kỷ Mão 1939, lấy pháp môn "Học Phật - Tu Nhân" làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia (Tại gia cư sĩ). Tôn giáo này lấy nền tảng là Đạo Phật, kết hợp với những bài sấm kệ do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn.Theo thống kê năm 2009 có khoảng 1.433.252 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ 4 tại Việt Nam.[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phật giáo Hòa Hảo http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=56314 http://vietcatholic.net/News/Clients/ReadArticle.a... http://hoahao.org/ http://www.hoahao.org/D_1-2_2-188_4-2473_5-50_6-1_... http://www.hoahao.org/D_1-2_2-188_4-2481_5-50_6-1_... http://www.hoahao.org/a2686/10-nguyen-binh-va-mat-... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoa-hao-pre... http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/hoa-hao-sur... http://vannghesongcuulong.org/index.php?comp=tacph... http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/33148...