Phân bón
Phân bón

Phân bón

Phân bón là "thức ăn" do con người bổ sung cho cây trồng. Trong phân bón chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cây. Các chất dinh dưỡng chính trong phân là: đạm (N), lân (P), và kali (K). Ngoài các chất trên, còn có các nhóm nguyên tố vi lượng...Phân bón được chia làm 3 nhóm chính: phân hữu cơ, phân hóa học (phân vô cơ) và phân vi sinh, với sự khác biệt lớn giữa chúng là nguồn gốc, chứ không phải là những sự khác biệt trong thành phần dinh dưỡng.Các loại phân bón hữu cơ và một số loại phân bón khai thác vô cơ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ, trong khi các loại phân bón hoá học tổng hợp vô cơ chỉ được phát triển mạnh từ thời cách mạng công nghiệp. Sự hiểu biết và sử dụng tốt các loại phân bón là những thành phần quan trọng của cuộc Cách mạng Nông nghiệp Anh tiền công nghiệp và cuộc cách mạng xanh công nghiệp ở thế kỷ XX.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Phân bón ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0701e/a0701e03.p... http://74.125.155.132/scholar?q=cache:LhAhZUENG7YJ... http://www.theage.com.au/national/big-tobacco-cove... http://www.agriculturesolutions.com/index.php?opti... http://www.calorganicfarms.com/news/full.php?id=22 http://md1.csa.com/partners/viewrecord.php?request... http://dsc.discovery.com/news/2006/10/20/deadzone_... http://www.ecochem.com/t_natfert.html http://www.economist.com/businessfinance/displayst... http://google.com/search?q=cache:_KrbNzgsjrQJ:exte...