Outlook.com

Outlook.com là một bộ cơ sở dữ liệu web bao gồm các dịch vụ trang thư điện tử, sổ danh bạ, yêu cầu công việc, và lịch trình của công ty Microsoft. Là một trong những dịch vụ trang thư điện tử đầu tiên trên thế giới,[3] nó được thành lập vào năm 1996 với tên gọi Hotmail (hoặc HoTMaiL) bởi Sabeer Bhatia và Jack Smith ở Mountain View, California,trụ sở đặt tại Sunnyvale.[4] Microsoft đã thu mua lại Hotmail vào năm 1997 với giá trị 400 triệu đô la Mỹ và tái ra mắt với tên gọi MSN Hotmail, sau đó đổi tên thành Windows Live Hotmail như một phần của bộ sản phẩm Windows Live.[2][5] Microsoft phát hành phiên bản cuối cùng của Hotmail vào tháng 10 2011[6][7][8] và nó đã được thay thế bởi Outlook.com vào năm 2013.

Outlook.com

Giấy phép nội dung Proprietary
Có sẵn trong 106 ngôn ngữ
Yêu cầu đăng ký Required
Bắt đầu hoạt động 4 tháng 7, 1996; 23 năm trước (as Hotmail)
31 tháng 7, 2012; 7 năm trước (as Outlook.com)
Website outlook.com
Tình trạng hiện tại Online
Số người dùng 400 million[2]
Loại website Webmail, contacts, tasks, and calendaring
Thương mại Yes
Chủ sở hữu Microsoft
Xếp hạng Alexa 4,038 (Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2019[cập nhật])[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Outlook.com http://english.peopledaily.com.cn/90001/90781/9087... http://www.askvg.com/fix-windows-live-mail-stopped... http://news.cnet.com/2100-1023-206039.html http://news.cnet.com/2100-1033-206717.html http://www.cnet.com/news/google-fakes-out-hotmail-... http://www.itnewsonline.com/showstory.php?storyid=... http://news.microsoft.com/bythenumbers/ http://www.microsoft.com/presspass/features/1999/0... http://mspoweruser.com/microsoft-windows-live-mail... http://blogs.office.com/b/microsoft-outlook/archiv...