Operon

Operon (phát âm IPA: /əʊ piːrɒn/, tiếng Việt: ô-pê-ron) là một thuật ngữ trong di truyền học, dùng để chỉ một cụm gen cấu trúc liền nhau trên ADN của sinh vật nhân sơ và virut, có chung một cơ chế điều hoà.[1][2][3]Về mặt chức năng, mỗi ôpêron là một đơn vị hoạt động của phân tử ADN, gồm một hay nhiều gen cấu trúc (cistron) liền kề nhau, có chung nhau duy nhất một vùng vận hành (operator) và một vùng khởi động (promoter).[2][4][5]

Liên quan