Oneworld

Oneworld là liên minh các công ty hàng không lớn thứ ba trên thế giới, sau Star AllianceSkyTeam. Liên minh Oneworld được thành lập ngày 1 tháng 2 năm 1999 bởi 5 công ty American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay PacificQantas. Oneworld hiện có 10 hội viên toàn phần (cùng các hãng phụ thuộc) với 2.350 máy bay các loại, bay tới 700 phi trường ở 150 nước. Năm 2005 Oneworld chiếm 18% thị phần thế giới, sau Star Alliance 29% và SkyTeam 22%. Năm 2006 Oneworld đã chuyên chở trên 321 triệu lượt hành khách.Tuy nhiên, Air Berlin phá sản, điều này có thể làm hại tương lai mới của Oneworld.

Oneworld

Chờ gia nhập 1 affiliate
Thành viên không bỏ phiếu 1 inactive member;
30 affiliates
Website oneworld.com
Trụ sở chính New York City, Hoa Kỳ
Thành viên chủ chốt Willie Walsh, Chairman
Bruce Ashby, CEO
Thành lập ngày 1 tháng 2 năm 1999
Khẩu hiệu An alliance of the world's
leading airlines working as one.
Kích cỡ đội bay 3,428[1]
Số hành kháchhàng năm (triệu) 512.8[1]
Các quốc gia đến 155
Các sân bay đến 1010
Thành viên đầy đủ 15

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Oneworld http://www.ausbt.com.au/qantas-to-gain-new-partner... http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoi... http://oneworld.com http://www.oneworld.com/ http://www.oneworld.com/member-airlines/mexicana/ http://www.oneworld.com/member-airlines/oneworld-a... http://www.oneworld.com/member-airlines/overview http://www.oneworld.com/news-information/oneworld-... http://www.oneworld.com/ow/news/details?objectID=1... http://www.oneworld.com/ow/news/details?objectID=1...