Om Mani Padme Hum
Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hum

Om Mani Padme Hūm[1] (chữ Devanāgarī: ॐ मणि पद्मे हूँ, tiếng Tây Tạng: ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ) là một câu Chân ngôn tiếng Phạn, được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn" tức là "Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ".Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hūm. Theo âm Hán-Việt, câu này được đọc là Úm ma ni bát ni hồng (zh. 唵嘛呢叭𡁠吽, chữ 𡁠 cũng được viết dị dạng là 咪), hoặc Án ma ni bát mê hồng.Thông thường người ta không giảng nghĩa Chân ngôn, nhưng ở đây cần nói thêm là: "ngọc quý" biểu hiện cho Bồ-đề tâm (bodhicitta), "hoa sen" chỉ tâm thức con người, ý nghĩa là tâm Bồ-đề nở trong lòng người. Tuy nhiên Chân ngôn có những âm thanh riêng biệt và những tác dụng bí ẩn theo cách trình bày của Kim cương thừa. Đối với Phật giáo Tây tạng thì Oṃ Maṇi Padme Hūṃ ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་ chính là lòng từ bi rộng lớn, muốn đạt Niết-bàn vì lợi ích của chúng sinh. Vì vậy sáu âm tiết của thần chú này cũng được xem là tương ưng với sáu cõi tái sinh của dục giới (Hữu luân, Tam giới).

Om Mani Padme Hum

Phiên âm- Wylie
Phiên âm
- WylieoM ma Ni pa d+me hU~M
Tiếng Tamil ஓம் மணி பத்மே ஹூம்
Malayalam ഓം മണി പദ്മേ ഹും
Phiên âmQuan thoại- Bính âm Hán ngữ
Phiên âm
Quan thoại
- Bính âm Hán ngữǍn mání bōnằmíng hōng
- Bính âm Hán ngữ Ǎn mání bōnằmíng hōng
- Wylie oM ma Ni pa d+me hU~M
Tiếng Phạn ॐ मणिपद्मे हूँ
Chuyển tự- Romaja quốc ngữ
Chuyển tự
- Romaja quốc ngữOm mani padeume hum
Om mani banme hum
- Latinh hóa Ōn mani padomē hūn
On mani peme hun
Hangul 옴 마니 파드메 훔
옴 마니 반메 훔
Tiếng Việt Úm ma ni bát ni hồng
Án ma ni bát mê hồng
Bengali ওঁ মণিপদ্মে হুঁ
- Romaja quốc ngữ Om mani padeume hum
Om mani banme hum
Tiếng Thái Lan โอมฺ มณิ ปทฺเม หูมฺ
Phiên âm- Latinh hóa
Phiên âm
- Latinh hóaŌn mani padomē hūn
On mani peme hun
Tiếng Tạng ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ
Tiếng Nga Ом мани падме хум
Tiếng Trung 唵麼抳缽訥銘吽
tiếng Mông Cổ ᠣᠧᠮ
ᠮᠠ
ᠨᠢ
ᠪᠠᠳ
ᠮᠡᠢ
ᠬᠤᠩ
Oëm ma ni bad mei qung
Ум мани бадмэ хум