Ohio
Ohio

Ohio

Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O.) là một tiểu bang khu vực Trung Tây (cũ) nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tên "Ohio" theo tiếng Iroquois có nghĩa là "sông đẹp" và đó cũng là tên của một dòng sông dùng làm ranh giới phía nam của tiểu bang này với tiểu bang Kentucky.Hải quân Hoa Kỳ có đặt tên một vài tàu là USS Ohio (Chiến Hạm Hoa Kỳ Ohio) để tỏ lòng trân trọng tiểu bang này.Ðây là nơi sinh của các Tổng thống: Ulysses S. Grant (tại Point Pleasant), Rutherford B. Hayes (tại Delaware), James A. Garfield (tại Orange, Cuyahoga County), Benjamin Harrison (tại North Bend), William McKinley (tại Niles), William Howard Taft (tại Cincinnati), Warren G. Harding (tại Blooming Grove).

Ohio

Múi giờ EST (UTC−5)
• Trung bình 260 m
Vĩ độ 38°27′N – 41°58′N
Ngày gia nhập 7 tháng 8 năm 1953; hiệu lực từ 1 tháng 3 năm 1803 (thứ 17)
Chiều dài 355 km²
Chiều ngang 355 km²
Thủ phủ Columbus
Trang web ohio.gov
• Cao nhất 472 m
• Giờ mùa hè EDT (UTC−4)
Kinh độ 80°32′W – 84°49′W
Thống đốc Mike DeWine (Cộng hòa)
• Thấp nhất 139 m
• Phần đất 106.156 km²
Diện tích 116.096 km² (hạng 34)
Viết tắt OH O. US-OH
• Mật độ 98,9 (hạng 9)
Thành phố lớn nhất Columbus
(khu vực đô thị lớn nhất là Cleveland)
• Phần nước 10.040 km² (8.7 %)
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rob Portman (Cộng hòa)
Sherrod Brown (Dân chủ)
Ngôn ngữ chính thức Không có; tiếng Anh trên thực tế
Dân số (2018) 11.689.442 (hạng 7)