Ohio
Ohio

Ohio

Ohio (viết tắt là OH, viết tắt cũ là O.) là một tiểu bang khu vực Trung Tây (cũ) nằm ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Tên "Ohio" theo tiếng Iroquois có nghĩa là "sông đẹp" và đó cũng là tên của một dòng sông dùng làm ranh giới phía nam của tiểu bang này với tiểu bang Kentucky.Hải quân Hoa Kỳ có đặt tên một vài tàu là USS Ohio (Chiến Hạm Hoa Kỳ Ohio) để tỏ lòng trân trọng tiểu bang này.Ðây là nơi sinh của các Tổng thống: Ulysses S. Grant (tại Point Pleasant), Rutherford B. Hayes (tại Delaware), James A. Garfield (tại Orange, Cuyahoga County), Benjamin Harrison (tại North Bend), William McKinley (tại Niles), William Howard Taft (tại Cincinnati), Warren G. Harding (tại Blooming Grove).

Ohio

Chiều ngang 355 km²
• Trung bình 260 m
Ngày gia nhập 7 tháng 8 năm 1953; hiệu lực từ 1 tháng 3 năm 1803 (thứ 17)
Dân số (2018) 11.689.442 (hạng 7)
Múi giờ EST (UTC−5)
Chiều dài 355 km²
• Phần đất 106.156 km²
Thủ phủ Columbus
Kinh độ 80°32′W – 84°49′W
• Cao nhất 472 m
Diện tích 116.096 km² (hạng 34)
Thống đốc Mike DeWine (Cộng hòa)
Thành phố lớn nhất Columbus
(khu vực đô thị lớn nhất là Cleveland)
Vĩ độ 38°27′N – 41°58′N
Trang web ohio.gov
• Thấp nhất 139 m
• Mật độ 98,9 (hạng 9)
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rob Portman (Cộng hòa)
Sherrod Brown (Dân chủ)
Viết tắt OH O. US-OH
• Giờ mùa hè EDT (UTC−4)
Ngôn ngữ chính thức Không có; tiếng Anh trên thực tế
• Phần nước 10.040 km² (8.7 %)