Odysseus
Odysseus

Odysseus

Odysseus (/oʊˈdɪsiəs, oʊˈdɪsjuːs/; Tiếng Hy Lạp: Ὀδυσσεύς, Odusseus) hay Ulysses (/juːˈlɪsiːz/; tiếng Latinh: Ulyssēs, Ulixēs), phiên âm tiếng ViệtUylixơ, theo thần thoại Hy Lạp ông là vua của xứ Ithaca và là một anh hùng trong sử thi Odyssey của Homer. Odysseus cũng đóng một vai trò quan trọng trong Iliad và các tác phẩm khác trong Epic Cycle (loạt các bài thơ sử thi về cuộc chiến thành Troy).Odysseus là vua của xứ Ithaca, chồng của Penelope, cha của Telemachus và Acusilaus. [1] Ông nổi tiếng là một người thông thái, khôn ngoan và luôn biết ứng biến (polytropos), do đó ông cũng thường được mọi người gọi bằng cái tên Odysseus Mưu Mẹo (Tiếng Hy Lạp: μῆτις or mētis, "cunning intelligence"[2]). Ông được biết đến nhiều nhất nhờ chuyến hành trình kéo dài suốt 10 năm trở về nhà sau một thập kỷ chinh chiến trong Cuộc chiến thành Troy.

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Odysseus http://www.theoi.com/Text/ApollodorusE.html#3 http://www.theoi.com/Text/EpicCycle.html http://www.theoi.com/Text/HyginusFabulae2.html#95 http://www.theoi.com/Text/HyginusFabulae2.html#96 http://logeion.uchicago.edu/index.html#%CE%9C%E1%B... http://www2.uned.es/geo-1-historia-antigua-univers... http://www.odysseus-unbound.org/ https://books.google.de/books?id=80Pg-LVkTVMC&lpg=... https://books.google.de/books?id=EWStoAEACAAJ&dq=O... https://web.archive.org/web/20110427084610/http://...